پیام مناسبتی
** میلاد حضرت بتول ، هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره (س) گرامی باد.**